Ảnh hài hước trong tuần

Trú mưa dưới váy của bức tượng, hộp đựng đồ ăn với logo Apple, hươu cao cổ chơi trò nhảy ngựa…

Chỗ trú mưa lý tưởng.
Ngựa cũng cần làm đẹp.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Thế này mới gọi là đầu đinh.
Cũng logo Apple như ai.
Chơi trò nhảy ngựa nào.
Biện pháp tránh ngủ gật.
Cỗ xe vượt thời gian?
Tết chung tóc.
An ninh lỏng lẻo.

(Nhóm độc giả sưu tầm)

Tags