Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp (KCN) tại TP. HCM.

36A-dieuchinhkhucongnghiep

Cụ thể, đưa ra khỏi Quy hoạch Phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 KCN Phú Hữu (có diện tích 114 ha); giảm diện tích KCN Tân Tạo (hiện tại) từ 175,57 ha xuống còn 161,35 ha, KCN Tân Tạo (mở rộng) từ 204,58 ha xuống còn 182,55 ha.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giảm diện tích KCN Phong Phú từ 148,4 ha xuống 134 ha và chuyển đổi thành Khu phức hợp công nghệ cao.

 – Theo Đầu tư