Theo quy định của Bộ Xây dựng, từ 1/9, các công trình nhà ở xây dựng từ 7 tầng trở lên bắt buộc phải được các cơ quan chức năng thẩm tra năng lực thiết kế trước khi xây dựng.

nha 7 lau

Chính thức siết chặt công tác thẩm tra thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 1/9/2014.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 10/2014 về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ được Bộ Xây dựng ban hành mới đây.

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên, trước khi xây dựng, chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện khảo sát địa chất công trình.

Trường hợp nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, từ 2 tầng trở xuống, chủ nhà có thể tự thực hiện khảo sát trước khi xây dựng.

Về thiết kế xây dựng nhà ở, đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, từ 2 tầng trở xuống, thì mọi tổ chức, cá nhân được thiết kế nếu có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế nhà ở có quy mô tương tự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế.

Đồng thời, khuyến khích chủ nhà thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thiết kế nhà ở.

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa hoặc trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thực hiện.

Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, chủ nhà phải gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của chính quyền địa phương để thẩm tra thiết kế theo quy định. Đồng thời, ngay sau khi khởi công, chủ nhà phải gửi báo cáo đến Sở Xây dựng mọi thông tin về công trình, bao gồm: Tên và địa chỉ liên lạc của chủ nhà, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình.

Đối với nhà ở nông thôn 1 tầng kết cấu đơn giản thì không bắt buộc phải lập bản vẽ thiết kế cụ thể, chủ nhà có thể thi công theo mẫu nhà ở đã được xây dựng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình nhà ở.

Khi hoàn thành công trình, chủ nhà có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ theo nội dung quy định gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng.

– Theo BizLIVE